Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

 

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Foto Konijnenberg B.V.

Website: [domeinnaam]

Inschrijfnummer KvK: 08148310

BTW-nummer: NL 810.769311

 

Welke persoonsgegevens hebben we van u nodig?

Om uw bestellingen te kunnen verwerken en op te sturen hebben we uw naam, e-mailadres, factuuradres en leveringsadres, betaalgegevens en telefoonnummer nodig. Enkele van deze gegevens delen we ook met bezorgdiensten waar wij mee samenwerken, zodat uw bestelling ook daadwerkelijk bij u geleverd kan worden. Daarnaast werken we samen met IT-dienstverleners, betaalpartners, reparateurs, leveranciers en mediabureaus. Deze partijen mogen uw gegevens alleen gebruiken om een dienst te leveren namens Foto Konijnenberg. Overigens gebruiken we uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden, maar alleen voor eventuele communicatie omtrent een geplaatste order.

 

Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om u als kopende partij optimaal van dienst te zijn. Hiervoor gebruiken we gegevens die we van u hebben ontvangen, maar ook geanonimiseerde gegevens die we zelf hebben verzameld. Denk bijvoorbeeld aan het surfgedrag bij een bezoek aan onze website. Wij zien deze data enkel terug in segmenten en kunnen deze gegevens niet herleiden naar u als persoon. Hieronder een opsomming voor welke doeleinde we uw gegevens gebruiken:

 

Bestellen: We hebben uw persoons- en betaalgegevens nodig om een bestelling af te kunnen ronden en gereed te maken voor verzending. Bij sommige betaalmethoden (bijvoorbeeld creditcard of achteraf betalen) kan er door de uitvoerende betaaldienst een fraudecheck of kredietwaardigheid controle worden uitgevoerd.

Bezorgen: Zonder uw adresgegevens, komt het pakketje niet aan.

Account: We bewaren uw gegevens ook voor u; met een account gaat shoppen makkelijker en sneller.

Klantenservice: Voor een vlot contact met onze klantenservice zijn uw persoons- en ordergegevens onmisbaar. Als u chat met onze klantenservice kunnen zij dankzij een cookie bovendien precies zien op welke webpagina u zich bevindt. Zo kunnen ze u nog sneller helpen.

After Sales (reparatie, garantie, e.d.): Met uw persoons- en contactgegevens kunnen we u snel helpen als er onverhoopt iets niet goed met het door ons geleverde product.

Gepersonaliseerde advertenties: Samen met advertentienetwerken en mediabureaus verzamelen we uw surf-, zoek- en koopgedrag (m.b.v. cookies). Zo kunnen we u passende en relevante aanbiedingen doen.

Nieuwsbrieven: Met uw emailadres en orderhistorie kunnen we (gesegmenteerde) nieuwsbrieven versturen. U meldt zich expliciet aan voor het ontvangen van de nieuwsbrief en kunt ook zelf aangeven als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Verbetering dienstverlening: We willen u graag een optimale shopervaring bieden. Daarvoor houden we bij hoe bezoekers zich bewegen op onze website. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en analyseren we, zodat we precies weten op welke punten we onze shop nog kunnen verbeteren.

Fraude: Helaas wordt er soms fraude gepleegd. Of een poging daartoe. Als de overheid daarom vraagt, zullen wij altijd meewerken en uw gegevens overdragen aan de desbetreffende overheidsinstantie.

 

Verwerkingsovereenkomsten met derden

Om onze site optimaal te kunnen gebruiken en bovengenoemde diensten goed te kunnen uitvoeren, werken wij samen met diverse partijen. Met al deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld waarin staat hoe uw klantdata wordt gewaarborgd of gecontroleerd dat deze waarborging is opgenomen in hun privacy policy. Dit betreft partijen zoals Google en Facebook, maar ook bezorgdiensten en de organisaties die voor ons automatiserings- en internetdiensten verlenen en onderhouden.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoons-, betaal- en ordergegevens moeten we van de Belastingdienst zeven jaar bewaren. Daarna kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen. Daar zullen wij altijd gehoor aan geven. Zonder zulk een verzoek blijven we uw gegevens veilig bewaren. Wij verkopen complexe producten en willen u ook van dienst kunnen zijn als uw product na de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar defect gaat. Anonieme gegevens van bezoekers en klanten bewaren we om te kunnen gebruiken voor interne rapportages en analyses. De uitkomsten daarvan hebben we nodig om een zo hoog mogelijke servicegraad te behalen én te behouden.

 

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen. Bovendien maken wij gebruik van een beveiligde verbinding op de pagina waar u uw persoonsgegevens verstrekt.

 

Toegang tot uw gegevens

U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die we van u bewaren. Eventuele onjuiste gegevens kunnen zo worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of uw gegevens wilt overdragen, neem dan contact op met onze Klantenservice of bel ons op nummer +31 (0)546 671843.